Hur tänker vi?

Att jobba i nätverk är ett naturligt vägval i den nya världen som brukar kallas ”The sharing economy”. För oss betyder nätverksföretagande att vi delar på affärerna och tillsammans leverera den mest kreativa, smartaste och effektivaste lösningen till dig som är kund.

c/o Huvudkontorets nätverk jobbar integrerat med alla olika kompetenser, där rätt person på rätt plats säkerställer leverans av strategier och kommunikationskoncept som verkligen fungerar och håller ihop. Kommunikationen tar vi ut i rätt kanal vid rätt tillfälle, oavsett om det handlar om webb, events, appar, artiklar, print, radio, film, gerillaaktiviteter, sociala medier eller nåt annat kul!

Välkommen in!